Kupujúci ako spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar v lehote 14 dní.
Kupujúci musí vrátiť tovar nezničený, nepoškodený a bez známok používania.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy napr. pri hygienickom tovare, ktorý bol dodaný kupujúcemu v uzatvorenom ochrannom obale a kupujúci ho z takéhoto obalu vyňal.
Kúpna cena vrátane ceny za dopravu bude kupujúcemu vrátená späť rovnakým spôsobom a to najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru predajcovi.

Kompletné znenie odstúpenia od zmluvy nájdete v Obchodných podmienkach bod 5.

Pre odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru vyplňte prosím formulár nižšie.
Formulár zašlite podpísaný mailom alebo poštou na adresu spoločnosti.

Odstúpenie od zmluvy.docx