Sídlo a fakturačná adresa                                
DINO Slovakia, spol. s.r.o.
Kamenice 5308/15
902 01 Pezinok

IČO: 36216291
DIČ: 2020049053
IČ DPH: SK2020049053
Výpis z obchodného registra: Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 147577/B

Poštová adresa a prevádzka:
DINO Slovakia, spol. s r.o.
Borekova 10
821 06 Bratislava

mobil: +421 917 641045
email: divine@divinecosmetics.eu

Prevádzkovateľ internetového obchodu:
DINO Slovakia, spol. s r.o.
 
Kontaktná osoba: p. Adamecká