Projekt Omega umožňuje participovať:

a)     dennou aktivitou a pasívnym príjmom, alebo

b)     prostredníctvom marketingu podieľať sa na budovaní komunity respondentov pre marketingové prieskumy a vybudovať si tak zaujímavé možnosti príjmu.

Môžeme ho teda rozdeliť na dve časti, podľa miery vašej účasti na projekte.

I. časť: PRÍJEM Z AKTIVÍT + PASÍVNY PRÍJEM

Medzinárodný holding s dlhoročnými skúsenosti tvorí sieť ľudí pre marketingové prieskumy a vytvára tak možnosť zarábať na reklamnom a marketingovom trhu. Príjmy holdingu sú tiež podporované ťažbou kryptomien, forexovými obchodmi a ďalšími aktivitami (viď obrazová prezentácia).

Takmer bez práce (do 3 min. denne) je možnosť získať za polrok svoj vstupný vklad s 30% zhodnotením (ročne 60%). Pri reinvestovaní zisku je to oveľa viac. Peniaze sa do vašej peňaženky pripisujú, prirodzene, DENNE. Ak je v peňaženke minimálne 50 eur je možnosť peniaze vybrať, alebo si navýšiť svoj vklad – reinvestovať do kúpy ďalšieho Active boxu na ďalších 6 mesiacov (vždy odo dňa nákupu).  

Postup k získaniu profitu – do 30% za 6 mesiacov:

 1.      Registrácia do Omega platformy cez obdržaný link: Registruj sa
 2.      Verifikácia Omega účtu
 3.      Vklad 10 Eur – 100 000 Eur (napr. prevodom z bankového účtu, z internetovej pňaženky, z Bitcoin účtu...). V  systéme Omega sa Eura objavia ako BitBondy (BB – interná „mena“ spoločnosti; 1 BB = vždy 1 Eur).
 4.      Zakúpenie Active boxu v zodpovedajúcej hodnote 10 Eur – 100 Eur.
  Príklad zakúpenia Active boxov za 1 000 Eur: 10 Active boxov po 100 Eur
 5.      Vykonávanie aktivít na webstránke

 Čo sú aktivity:

- denné pozretie a odkliknutie 8 reklamných obrázkov
- raz týždenne vyplnenie prieskumu trhu (označenie 5 až 8 otázok ponúknutými

  možnosťami)
- raz týždenne zrealizovanie špeciálnej úlohy (napr. prečítanie zobrazeného článku)

To je všetko. Do vašej peňaženky bude prichádzať DENNE príjem časti z vkladu, ktorý ste do projektu investovali a časti profitu, ktorý po 6-tich mesiacoch bude tvoriť 15% sumy vkladu. Ďalších 15% vášho profitu za 6 mesiacov tvoria odmeny za vykonané aktivity.

Pokiaľ v niektorom dni aktivitu nevykonáte, nebude vám pripísaný v TOMTO DNI profit z vkladu a profit za túto aktivitu. Takže za deň, keď nevykonáte aktivity dostanete späť len časť vášho vkladu bez zisku.

Príklad: Do projektu investujete 1 000 Eur. Denne vykonávate aktivity. Po 6-tich mesiacoch máte v peňaženke 1 300 Eur, ktoré môžete vybrať, alebo reinvestovať na ďalšie obdobie 6 mesiacov kúpou ďalšieho Active boxu.

Pevné Active boxy (1 BB = 1 Eur) a profit z Active boxov:

- Active box 10 BB - maximálny profit 22%
- Active box 25 BB - maximálny profit 24%
- Active box 50 BB - maximálny profit 27%
- Active box 100 BB - maximálny profit 30%

II. časť   PRÍJEM Z ODMIEN ZA BUDOVANIE KOMUNITY:
OMEGA ponúka tiež možnosť dostávať odmeny za prácu pri získavaní ďalších respondentov pre marketingové aktivity a prieskumy.

 1.      Registrácia do Omega platformy cez obdržaný link: REGISTRUJ SA
 2.      Verifikácia Omega účtu
 3.      Vklad 10 Eur – 100 000 Eur (napr. prevodom z bankového účtu, z internetovej pňaženky, z Bitcoin účtu...). V systéme Omega sa Eura objavia ako BitBondy (BB – interná „mena“ spoločnosti; 1 BB = vždy 1 Eur).
 4.      Zakúpenie Active boxu v zodpovedajúcej hodnote 10 Eur – 100 Eur.
  Príklad zakúpenia Active boxov za 1 000 Eur: 10 Active boxov po 100 Eur

Všetky druhy odmien si môžete pozrieť po prihlásení – menu – Marketing, alebo v priloženej prezentácii.

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Omega umožňuje mať iba jedno konto s Active boxami od 10 Eur = 10 BB do 100 000 Eur = 100 000 BB a denným zárobkom max. 5 000 Eur. V rámci svojho konta môžete mať ľubovoľný počet Active Boxov. Súčet ich hodnôt tvorí hodnotu konta.
Príklad zakúpenia Active boxov za 1 000 Eur: 10 x Active box po 100 Eur.

Pre prácu v OMEGA platforme je veľmi prospešná znalosť anglického jazyka.

Ako funguje Active Box:
https://youtu.be/VwP46_7sHHo
(EN titulky je možné vybrať v nastaveniach, v pravom dolnom rohu prehrávaného videa).

Link na stránku:
https://www.omega.best/sk

Omega má biznis plán na najbližších 5 rokov.
S rastúcim počtom členov komunity budú pribúdať ďalšie produkty. Spoločnosť okrem iného ťaží kryptomeny (mining). Má vlastný platobný systém a do 3 mesiacov bude pre členov dostupná platobná karta. Pripravujú vlastný investičný fond, kde sa budú obchodovať komodity, vzácne kovy a kryptomeny. Spoločnosť sa bude zaoberať aj predajom vlastných značkových produktov a služieb.

Linky na rôzne publikované články:
https://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/omega-patrzymy-globalnie-w-przyszlosc/5g8dmxd

https://businessinsider.com.pl/omega

http://tygrysybiznesu.com.pl/omega-projekt-przyszlosci/

https://www.forbes.pl/omega-projekt-przyszlosci/4br91vm

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete opýtať svojho sponzora omega.dcc@gmail.com  alebo nášho support tímu na adrese support@omega.best

ZAREGISTRUJ SA

ZAREGISTRUJ SA

BONUS: Po registrácii ACTIVE BOX v hodnote 10€ ZDARMA! *

*Active box bude prevedený do vášho Omega účtu po overení vašej emailovej komunikácie.